SMILE COOLING
โทร 081-666-6639
  • คูลลิ่งทาวเวอร์
  • คูลลิ่งทาวเวอร์
  • คูลลิ่งทาวเวอร์
  • คูลลิ่งทาวเวอร์
  • คูลลิ่งทาวเวอร์
  • คูลลิ่งทาวเวอร์

คูลลิ่งทาวเวอร์

SMILE CLEANROOM

งานออกแบบและติดตั้งงานระบบคลีนรูม

 

- งานติดตั้งผนังแผ่นโฟม(เซนวิส พาแนล) ห้องเย็นและห้องสะอาด

- งานติดตั้งฝ้าแผ่นโฟม(เซนวิส พาแนล) ห้องเย็นและห้องสะอาด

- งานพื้นสี อีบ๊อคซี่และ กระเบื้องยาง

- งานประตูสำหรับห้องเย็นและห้องสะอาด

- งานกระจกเซฟตี้ ลามิเนต,เทมเปอเรต สำหรับห้องสะอาด

- งานแสงสว่างภายในห้องเย็นและห้องสะอาด

- งานออกแบบระบบห้องสะอาด

- งานออกแบบระบบไฟฟ้า

 

- งานออกแบบระบบน้ำสะอาด

- งานออกแบบระบบ ดูดอากาศและระบายอากาศ

- งานอุปกรณ์ห้องคลีนรูม(ห้องสะอาด)

- งานพื้นที่สะอาด

- งานตู้เป่าลมสะอาด

- งานช่องส่งของ

- งานตัวกรองอากาศ

- งานเครื่องกรองอากาศ

 

 

งานออกแบบและติดตั้งงานระบบคลีนรูม
(CleanRoom)

 

 

SMILE COOLING

ผู้ให้บริการและติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์
(Cooling Tower)

SMILE COOLING

Cooling Tower เป็นเสมือนหอระบายความร้อนของน้ำ ทำหน้าที่ในระบายความร้อนให้กับ Condenser และเครื่องจักรต่าง ๆ โดยนำน้ำที่ร้อน จาก Condenser หรือเครื่องจักร มาฉีดให้เป็นฝอย แล้วปล่อยลงมากจากด้านบน ขณะที่น้ำไหลลงมาอุณหภูมิของน้ำจะลดลง และไหลลงสู่ด้านล่าง โดยต้องมีการเติมสารเคมี เพื่อป้องกันการเกิดตะกอน ตะไคร่ และเชื้อแบคทีเรีย

 

01.

Counter flow Cooling Tower
(คูลลิ่งทาวเวอร์แบบทรงกลม)

ทำด้วยไฟเบอร์กลาส มีการออกแบบเป็น Counter Flow แบบนี้จะมีราคาถูก

02.

Counter flow Cooling Tower
(คูลลิ่งทาวเวอร์แบบทรงเหลี่ยม)

ทำด้วยไฟเบอร์กลาส กระเบื้อง หรือโลหะมีการออกแบบเป็น Cross Flow แบบนี้จะมีราคาแพงกว่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้พื้นที่น้อย และใช้น้ำน้อยกว่าถึงประมาณ 30%

03.

Closed Circuit Cooling Towers
(คูลลิ่งทาวเวอร์ระบบปิด)

ทำด้วยไฟเบอร์กลาส มีการออกแบบเป็น Counter Flow แบบนี้จะมีราคาถูก

Cooling Tower

ที่เห็นและเป็นที่นิยมมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ

 

COUNTER FLOW COOLING TOWER

(คูลลิ่งทาวเวอร์แบบทรงกลม)

 

ทำด้วยไฟเบอร์กลาส มีการออกแบบเป็น Counter Flow แบบนี้จะมีราคาถูก

CROSS FLOW COOLING TOWER

(คูลลิ่งทาวเวอร์แบบทรงเหลี่ยม)

 

ทำด้วยไฟเบอร์กลาส กระเบื้อง หรือโลหะมีการออกแบบเป็น Cross Flow แบบนี้จะมีราคาแพงกว่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้พื้นที่น้อย และใช้น้ำน้อยกว่าถึงประมาณ 30%

 
 
---

ลูกค้าทั้งหมด

 
---

ผลงานทั้งหมด

 
บริการ
รับติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์แบบทรงกลม

SMILE COOLING รับออกแบบ รับติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์แบบทรงกลม

สอบถาม
รับติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์ระบบปิด

SMILE COOLING รับออกแบบ รับติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์ระบบปิด

สอบถาม
รับติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์

SMILE COOLING ผู้ให้บริการและติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์

สอบถาม
บริการติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์

Cooling Tower เป็นเสมือนหอระบายความร้อนของน้ำ ทำหน้าที่ในระบายความร้อนให้กับ Condenser

สอบถาม
รับออกแบบคูลลิ่งทาวเวอร์

SMILE COOLING รับออกแบบคูลลิ่งทาวเวอร์

สอบถาม
คูลลิ่งทาวเวอร์ ราคาถูก

SMILE COOLING รับออกแบบ ติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์

สอบถาม
รับออกแบบและติดตั้งงานระบบคลีนรูม

SMILE CLEANROOM รับออกแบบ รับติดตั้งงานระบบคลีนรูม

สอบถาม
รับออกแบบงานระบบคลีนรูม

SMILE CLEANROOM รับออกแบบ งานระบบคลีนรูม งานออกแบบระบบ ดูดอากาศและระบายอากาศ

สอบถาม
บริการติดตั้งงานระบบคลีนรูม

SMILE CLEANROOM งานติดตั้งผนังแผ่นโฟม(เซนวิส พาแนล) ห้องเย็นและห้องสะอาด

สอบถาม
ออกแบบระบบห้องสะอาด

SMILE CLEANROOM รับออกแบบระบบห้องสะอาด

สอบถาม
ออกแบบระบบดูดอากาศและระบายอากาศ

SMILE CLEANROOM รับออกแบบระบบดูดอากาศและระบายอากาศ

สอบถาม
งานอุปกรณ์ห้องคลีนรูม(ห้องสะอาด)

SMILE CLEANROOM งานอุปกรณ์ห้องคลีนรูม(ห้องสะอาด)

สอบถาม
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
SMILE COOLING
ผู้ติดต่อ:
คุณเติ้ล
ประเทศ:
ไทย
มือถือ:
081-666-6639
ไลน์ไอดี: