SMILE COOLING
โทร 081-666-6639

ออกแบบระบบห้องสะอาด


ออกแบบระบบห้องสะอาด

รายละเอียดสินค้า

SMILE CLEANROOM

งานออกแบบและติดตั้งงานระบบคลีนรูม

 

- งานติดตั้งผนังแผ่นโฟม(เซนวิส พาแนล) ห้องเย็นและห้องสะอาด

- งานติดตั้งฝ้าแผ่นโฟม(เซนวิส พาแนล) ห้องเย็นและห้องสะอาด

- งานพื้นสี อีบ๊อคซี่และ กระเบื้องยาง

- งานประตูสำหรับห้องเย็นและห้องสะอาด

- งานกระจกเซฟตี้ ลามิเนต,เทมเปอเรต สำหรับห้องสะอาด

- งานแสงสว่างภายในห้องเย็นและห้องสะอาด

- งานออกแบบระบบห้องสะอาด

- งานออกแบบระบบไฟฟ้า

 

- งานออกแบบระบบน้ำสะอาด

- งานออกแบบระบบ ดูดอากาศและระบายอากาศ

- งานอุปกรณ์ห้องคลีนรูม(ห้องสะอาด)

- งานพื้นที่สะอาด

- งานตู้เป่าลมสะอาด

- งานช่องส่งของ

- งานตัวกรองอากาศ

- งานเครื่องกรองอากาศ

 

หมวดหมู่:
Clean Room
ปรับปรุงล่าสุด:
12 มกราคม 2021
ออกแบบระบบห้องสะอาด SMILE COOLING
สอบถาม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
งานอุปกรณ์ห้องคลีนรูม(ห้องสะอาด)

SMILE CLEANROOM งานอุปกรณ์ห้องคลีนรูม(ห้องสะอาด)

สอบถาม
บริการติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์

Cooling Tower เป็นเสมือนหอระบายความร้อนของน้ำ ทำหน้าที่ในระบายความร้อนให้กับ Condenser

สอบถาม
รับออกแบบและติดตั้งงานระบบคลีนรูม

SMILE CLEANROOM รับออกแบบ รับติดตั้งงานระบบคลีนรูม

สอบถาม
รับติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์แบบทรงกลม

SMILE COOLING รับออกแบบ รับติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์แบบทรงกลม

สอบถาม
รับติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์

SMILE COOLING ผู้ให้บริการและติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์

สอบถาม
รับออกแบบคูลลิ่งทาวเวอร์

SMILE COOLING รับออกแบบคูลลิ่งทาวเวอร์

สอบถาม
รับติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์ระบบปิด

SMILE COOLING รับออกแบบ รับติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์ระบบปิด

สอบถาม
บริการติดตั้งงานระบบคลีนรูม

SMILE CLEANROOM งานติดตั้งผนังแผ่นโฟม(เซนวิส พาแนล) ห้องเย็นและห้องสะอาด

สอบถาม